Nauzet Pérez

Portero
Nauzet Pérez
38

Puntos

160.000

Valor

4.210,53

Coste/Punto

2,92

Media puntos

13

Part. puntuados

Puntos

Jornada 1 6
Jornada 2 2
Jornada 3 -2
Jornada 4 N/D
Jornada 5 N/D
Jornada 6 N/D
Jornada 7 6
Jornada 8 2
Jornada 9 -2
Jornada 10 6
Jornada 11 6
Jornada 12 -2
Jornada 13 -2
Jornada 14 2
Jornada 15 10
Jornada 16 6
Jornada 17 N/D
Jornada 18 N/D
Jornada 19 N/D
Jornada 20 N/D
Jornada 21 N/D
Jornada 22 N/D
Jornada 23 N/D
Jornada 24 N/D
Jornada 25 N/D
Jornada 26 N/D
Jornada 27 N/D
Jornada 28 N/D
Jornada 29 N/D
Jornada 30 N/D
Jornada 31 N/D
Jornada 32 N/D
Jornada 33 N/D
Jornada 34 N/D
Jornada 35 N/D
Jornada 36 N/D
Jornada 37 N/D
Jornada 38 N/D

Historial de puntos

Puntos Media PJ
2015-2016 0 N/D 0
2014-2015 0 N/D 0

Historial de estados

Fecha
Activo - 20/08/2017
No convocado - Baja esta jornada 22/05/2017
Activo - 22/05/2017
Activo - 19/05/2017
No convocado - Baja esta jornada 15/05/2017
Activo - 15/05/2017
Activo - 13/05/2017
No convocado - Baja esta jornada 25/04/2017
Activo - 25/04/2017
Activo - 21/04/2017